Black and White Minimalist Facebook Cover

Uitdaging: De belangrijkste uitdaging was om de bekendheid van De Competentiematch te vergroten en onderwijsprofessionals te overtuigen van de meerwaarde ervan. Daarnaast wilden we het gebruiksgemak en de unieke eigenschappen van De Competentiematch benadrukken.

Strategie: Onze strategie omvatte het inzetten van gerichte social advertising op platforms zoals LinkedIn, waar onderwijsprofessionals actief zijn. We hebben zorgvuldig gekozen targetingcriteria toegepast om de advertenties te richten op specifieke demografische groepen, zoals leerkrachten, schoolleiders en onderwijsadviseurs.


Black and White Minimalist Facebook Cover 1

Campagne-uitvoering:

  1. Visuele aantrekkingskracht: We ontwikkelden aantrekkelijke visuele content die de essentie van De Competentiematch vastlegde. Gebruikmakend van opvallende afbeeldingen en grafische elementen hebben we de aandacht van de doelgroep getrokken.
  2. Inhoudelijke relevantie: De advertenties waren gericht op de specifieke behoeften en uitdagingen van onderwijsprofessionals. We benadrukten hoe De Competentiematch hen kon helpen bij het vinden van de perfecte baan of het juiste personeel door middel van competentie-matching.
  3. Call-to-action (CTA): Elke advertentie bevatte een duidelijke oproep tot actie om De Competentiematch te verkennen, zich te registreren of meer i
    nformatie aan te vragen. De CTA was ontworpen om directe betrokkenheid te stimuleren.
  4. Dynamische advertenties: We implementeerden dynamische advertenties om gepersonaliseerde content weer te geven, zoals specifieke voordelen van De Competentiematch voor verschillende doelgroepen binnen het onderwijs.

Resultaten: De social advertising campagne voor De Competentiematch behaalde opmerkelijke resultaten:

  • Toename van registraties: Het aantal registraties op het platform steeg aanzienlijk tijdens de campagneperiode.
  • Betrokkenheid: De advertenties genereerden aanzienlijke betrokkenheid, gemeten aan de hand van likes, reacties en deelacties op de sociale media-platforms.
  • Bewustwording: Er was een merkbare toename van bewustzijn rondom De Competentiematch binnen de onderwijscommunity.

 

De samenwerking met Woltring heeft aangetoond dat social advertising een krachtig middel is om innovatieve tools zoals De Competentiematch te promoten onder specifieke doelgroepen, en tegelijkertijd betrokkenheid en bewustwording te vergroten. We kijken ernaar uit om de succesvolle samenwerking voort te zetten en de impact verder te vergroten.

Leave a Reply

5 × 2 =