Missie en Visie hoe zat het ook alweer

Missie en Visie, hoe zat het ook alweer?

Als je je bedrijf wil definiëren, lees en hoor je vaak dat je je missie duidelijk moet hebben en je toekomstvisie. Dat zijn eigenlijk heel abstracte termen die je eigenlijk misschien niet zoveel zeggen. Ze zijn echter van groot belang voor de manier waarop je bedrijf zich presenteert naar de buitenwereld, in alle mogelijke vormen. Daarom hebben wij nog een keer voor je uitgezocht hoe het ook alweer zit.

Waarom doe je iets?
Het antwoord op de vraag ‘waarom doe je wat je doet?’ vormt de basis van je missie. Tenslotte run je je bedrijf of organisatie omdat je iets wil neerzetten. Dat kan een product zijn dat een probleem oplost of een dienst die veel mensen verder helpt. Daarnaast is dit doel ook vaak verbonden met de waarden en normen van je bedrijf en hoe jullie bedrijfscultuur eruit ziet.

Om jouw missie zo goed en helder mogelijk in beeld te brengen, kun je het beste een brainstormsessie houden. In deze sessie is niks fout en alles mag. Beantwoord hierin vragen als: 

  • Waarom is jullie bedrijf er?
  • Waarom is jullie product of dienst juist nu van belang?
  • Wie willen jullie van dienst zijn?
  • Wat zijn de waarden en normen binnen het bedrijf?

Vervolgens analyseer je de antwoorden op deze vragen. Hieruit ontstaat een volledig beeld van het bedrijf waaruit duidelijk wordt wie jullie zijn en waar je voor staat. 

Waar ga je naartoe?
Als je weet waarom je iets doet, dan kun je hier ook je toekomstvisie op baseren. Deze visie kan bestaan uit concrete doelen die je binnen een bepaalde tijd wil halen maar kunnen ook betrekking hebben op de positie die je in wil nemen in een bepaalde markt, werkveld of setting. Waar gaat jouw bedrijf naartoe de komende vijf jaar? Welke doelen wil je gaan behalen? Maar ook: welk verschil willen jullie maken op de markt? 

Je kunt je toekomstvisie op dezelfde manier benaderen als de formulering van je missie. Alleen zijn hierbij natuurlijk alle pijlen op de toekomst gericht. 

Je missie en je visie gaan dus hand in hand met elkaar samen en vullen elkaar aan. Je missie vormt hierbij het startpunt, datgene waar je vandaan komt en waar je voor staat. Je visie neemt het vervolgens over en bepaalt de weg die jouw bedrijf gaat afleggen. 

1500 785 admin

Leave a Reply

vier × 4 =