Pfleiderer

De sfeer van Design

Creatieve Strategen verzorgt de Digitale Nieuwsbrief, de campagnes en uitingen op Social Media en zorgt er middels de maandelijkse Brainstorm voor dat het rendement omtrent de marketingactiviteiten duidelijk is en tegelijkertijd nieuwe leads oplevert door middel van de maandelijkse rapportage.

Door middel van deze strategie krijgt Pfleiderer iedere maand een lijst met leads voorzien van naam, toenaam, functie, bedrijf, mailadres en interesseprofiel. Hierdoor kan de salesafdeling deze personen direct, op basis van interesse, benaderen om afspraken te maken.